Điều khoản và điều kiện

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các Điều Khoản và Điều Kiện sau đây trước khi bạn sử dụng trang web hb88.net.co (sau đây gọi là “Trang web”). Bằng việc truy cập và sử dụng Trang web, bạn đồng ý và cam kết tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng không sử dụng Trang web.

1. Độ tuổi

1.1. Để sử dụng Trang web, bạn phải đủ tuổi theo luật pháp tại quốc gia hoặc khu vực của bạn để tham gia vào hoạt động cá cược trực tuyến. Bất kỳ người dưới 18 tuổi hoặc tuổi tối thiểu qui định tại quốc gia hoặc khu vực của họ không được phép tham gia.

2. Tài khoản và đăng ký

2.1. Để đặt cược và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn phải đăng ký một tài khoản trên Trang web.

2.2. Bạn phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và hoàn toàn đúng lúc đăng ký. Bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân của mình khi có sự thay đổi.

2.3. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không được chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ ai khác. Bạn cũng chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động xảy ra trên tài khoản của bạn.

3. Cược và thanh toán

3.1. Bạn đồng ý rằng việc đặt cược và thanh toán sẽ tuân theo các quy tắc và điều kiện cụ thể của chúng tôi, bao gồm giới hạn cược, quy tắc giải quyết cược, và chính sách thanh toán.

3.2. Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ cược nào mà chúng tôi xem là không tuân thủ các quy tắc và điều kiện.

4. Trách nhiệm và Rủi ro

4.1. Bạn chấp nhận rằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi làm bạn phải chịu rủi ro cá nhân. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát tài sản hoặc tổn thất gây ra bởi việc sử dụng Trang web.

4.2. Bạn chịu trách nhiệm xem xét luật pháp của quốc gia hoặc khu vực của bạn liên quan đến việc cá cược và đảm bảo tuân thủ các quy định.

5. Sửa đổi và Chấm Dứt

5.1. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt các Điều Khoản và Điều Kiện này bất kỳ lúc nào và mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng Trang web sau khi sửa đổi có nghĩa bạn chấp nhận sự thay đổi đó.

6. Liên Hệ

6.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về các Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ trên Trang web.


Lưu ý rằng các Điều Khoản và Điều Kiện cụ thể có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của trang web và quy định của quốc gia hoặc khu vực. Đảm bảo rằng bạn đã tham khảo với luật pháp hiện hành và cung cấp thông tin liên hệ chính xác để giúp người dùng liên hệ khi cần thiết.